biomasa

Oferta usług związanych z biomasą obejmuje m.in.:

✔   Pozyskanie biomasy
✔   Zrywka biomasy leśnej (zrębki)
✔   Sprzedaż biomasy
✔   Usługi rębakiem HM Heizohack 14-800 KT