Oferta usług rolnych obejmuje m.in.:

✔   Rekultywacja gruntów rolnych
✔   Wycinka
✔   Zrywka
✔   Prasowanie słomy
✔   Rozdrabnianie mulczerem do głębokości 25cm pozostałości po pracach pozyskaniowych

rolnictwo